Page 3 - Katalog stolarki drzwiowej 2017 | Czajka Drzwi
P. 3

PEŁNA OFERTA DRZWI DOSTĘPNA NA: WWW.CZAJKADRZWI.PL

                                          SPIS TREŚCI

Seria drzwi DELUX - nowoczesne - ostre krawędzie str.4-12      Seria drzwi IMPRESS - białe - wytłaczane            str.22
                                                                   str.22
GUSTAV             NOWOŚĆ str.4             IMPRESS                        NOWOŚĆ str.23
                                                                   str.24
ARTO              NOWOŚĆ str.5             VINCI-płaskie / Drzwi sęczne                  str.25
                                                                   str.26
BERTONA / DOMINO                  str.6       DRZWI PRZECIWPOŻAROWE                 NOWOŚĆ str.27
                                                                   str.28
DECO / SOLO                    str.7       Drzwi wejściowe wewnętrzne                   str.29
                                                                   str.30
CASTRO / MERKURY                  str.8       Drzwi przesuwne                        str.31
                                                                   str.32
DELTA / EVO                    str.9       Drzwi przesuwne chowane w ścianę                str.33
                                                                   str. 34
BALI / BRAVO                    str.10      Drzwi wahadłowe / łamane                    str. 35

VIGO / STOLARKA DELUX               str.11      Futryny obustronnie regulowane TWIN          NOWOŚĆ

ALFA / QUATRO                   str.12      Futryny sosnowe stałe i regulowane

Seria drzwi KOMFORT- wzbogacone ozdobnymi listwami str.13      Futryny dębowe / jesionowe stałe i regulowane

KOMFORTNOWOŚĆ str.13                         Stopnie, parapety i listwy

Seria drzwi TRADYCYJNE     str.14 -21              Dodatki

NEMO / ALEX           NOWOŚĆ str.14            Kolorystyka oraz wzory szkła 

KOBE / PLATINUM         NOWOŚĆ str.15            Wymiary 

PRESTIGE / OMEGA                  str.16

ROYAL / KUBA          NOWOŚĆ str.17

SILVER / CLASSIC                  str.18

DENVER / HAGA                   str.19

BOSTON / WENECJA                  str.20

PARYŻ / MANHATTAN IV                str.21

KILKA SŁÓW NA TEMAT KONSTRUKCJI PRODUKOWANYCH DRZWI

Profil DE LUX          Solidne doklejki           Profil KOMFORT                     Solidne doklejki
(katalog str.4-12):       z litego drewna           (katalog str.13):                    z litego drewna
                 dębowego lub                                         dębowego lub
••charakteryzuje Ramiak     jesionowego             ••charakteryzuje Ramiak                 jesionowego
                                    się ozdobnymi, wewnętrzny
się delikatnie wewnętrzny            Płaska kaseta                                       Płaska kaseta
          z klejonki         wykonana z trwałego                                    wykonana z
zaokrąglonymi    sosnowej          materiał MDF, forni- frezowanymi     z klejonki                   trwałego materiał
                        rowana naturalnym   listwami umiej-   sosnowej                    MDF, fornirowana
krawędziami                   fornirem dębowym                                     naturalnym forni-
                        lub jesionowym                                      rem dębowym lub
wzdłuż kon-                              scowionymi za-                           jesionowym       3
                         Solidne doklejki
strukcyjnych                   z litego drewna   równo dookoła                               Solidne doklejki
                         dębowego lub                                          z litego drewna
elementów                    jesionowego     kaset jak i na ich                            dębowego lub
                                                                        jesionowego
pionowych                        Ramiak    płaszczyźnie
                             wewnętrzny                                        Ramiak
i poziomych                       z klejonki  ••płaskie kasety                              wewnętrzny
                             sosnowej                                         z klejonki
••płaskie kasety                           ••DĄB /JESION                                sosnowej
                         Solidne doklejki
••DĄB /JESION                  z litego drewna          Ozdobne,                           Solidne doklejki
                         dębowego lub           dwustronne listwy                      z litego drewna
    Obłóg dębowy lub             jesionowego            wykonane z litego                      dębowego lub
    jesionowy o grubości                            drewna dębowego                       jesionowego
    1,5-3 mm                                  lub jesionowego
                                                                    Wypełnienie wyko-
                                                    Obłóg dębowy lub        nane z płyty wióro-
                                                    jesionowy o grubości      wej odpowiednio
                                                    1,5-3 mm            frezowanej

Profil TRADYCYJNY                           Profil IMPRESS
(katalog str.14-21):
                 Solidne doklejki           (katalog str.22):  Ramiak
                 z litego drewna
••charakteryzuje   Ramiak   dębowego lub             ••charaktery-    z klejonki
 się profilowa-   wewnętrzny jesionowego              zuje się różnej  sosnowej
 nymi krawę-    z klejonki
 dziami wzdłuż   sosnowej       Profilowana kaseta     głębokości
 konstrukcyj-              wykonana z trwałe-
 nych elemen-              go materiału MDF,      przetłocze-
 tów pionowych              fornirowana naturalnym
 i poziomych               fornirem dębowym lub    niami na
                     jesionowym
••charaktery-                             płaszczyźnie
 styczne profilo-                Solidne doklejki
 wane kasety                   z litego drewna   ••struktura
                         dębowego lub
••DĄB /JESION                   jesionowego     gładka

                             Ramiak   ••dostępne
                             wewnętrzny
                             z klejonki wyłącznie
                             sosnowej
                                   wg poniższej

                                   konstrukcji

     Obłóg dębowy lub    Solidne doklejki                    Płyta HDF grubości
     jesionowy o grubo-   z litego drewna                     3 mm, tłoczona wg
     ści 1,5-3 mm      dębowego lub                      dostępnych wzorów
                 jesionowego

Drzwi SOSNOWE - elementy w całości wykonane z drewna sosno-      Drzwi w kolorze RAL - na drewnie sosnowym - elementy wykonane
wego / kasety wykonane z MDF-u fornirowane naturalnym fornirem    z drewna sosnowego dodatkowo obłożonego płycinami HDF o grubości
sosnowym                               3 mm / kasety wykonane z trwałego materiału MDF
   1   2   3   4   5   6   7   8